Velkommen til Skimmelstyring

Skimmelstyring er et projekt under GUDP

Kontakt

Bent J. Nielsen

AARHUS UNIVERSITET
Institut for Agroøkologi
Forskningscenter Flakkebjerg
Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Tlf direkte: 87158125
Tlf mobil: 2228 3302

E-mail: Bent.Nielsen@agro.au.dk

Om projektet


Formålet med projektet er at sikre en konkurrencedygtig kartoffelsektor, der er baseret på en bæredygtig produktion med et reduceret forbrug af fungicider. Projektet er målrettet mod en mere økonomisk rentabel og effektiv bekæmpelse kartoffelskimmel ved brug af en behovsbaseret anvendelse af svampemidler.


Projektets overordnede mål er fra 2015 at opnå en besparelse i kartoffelproduktionen og en reduktion i fungicidforbruget. Herunder en forbedret kapacitetsudnyttelsen i stivelsesindustrien og råvarer til konkurrencedygtige priser.


Disse mål nås ved udvikling og en målrettet implementering af et webbaseret beslutningsstøttesystem "SKIMMELSTYRING" for kartoffelskimmel. I Skimmelstyring vises en række vejrforhold med betydning for udvikling af kartoffelskimmel samt en prognose for angreb af svampen. Prognosen er et beregnet infektionstryk for kartoffelskimmel, ud fra timer med favorable forhold for bl.a. sporeproduktion.


Implementeringen er foregået i et samspil mellem Aarhus Universitet, SEGES, kartoffelindustri, rådgivere og landmænd, som sikrer, at SKIMMELSTYRING er det værktøj, der anvendes, når der skal træffes beslutning om sprøjtning mod kartoffelskimmel.


SKIMMELSTYRING vil reducere såvel pesticidanvendelsen som produktionsomkostningerne, hvilket understøtter en bæredygtig og konkurrencedygtig produktion.


Delrtagere i projektet: Institut for Agroøkologi (Aarhus Universitet), SEGES, DMI samt stivelsesproducenterne AKV-Langholt og KMC.


Projektet er udført 2012-2015 med støtte fra GUDP


29 September 2020

Login

Login name:
Password: